Комунальний заклад освіти "Інгулецький ліцей" Дніпропетровської обласної ради"

КНУ ім. Олеся Гончара

 КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завідувач кафедри – професор, доктор політичних наук Кривошеїн Віталій Володимирович

 

Контакти кафедри соціології:

просп. Гагаріна, 72, 1-й корпус, ауд. 701-703

Телефони кафедри: +38 (056) 374-98-65 (95)

Webhttp://dnu.dp.ua/view/kafedra_sociologii

E-mail: [email protected]

 

Місія кафедри соціології – забезпечувати підготовку компетентних конкурентоспроможних фахівців у галузі соціології та публічного управління, здатних проводити професійну діяльність в органах державної та місцевої влади, громадських організаціях, політичних партіях, масмедіа, аналітичних центрах та підрозділах комерційних підприємств та банківських установ, закладах освіти, мистецтва та культури.

Випускники кафедри здатні вирішувати державні, соціально-політичні та міжнародні проблеми сучасності.

 

Причини обрати для навчання кафедру соціології:

 • можливість набути поглиблених знань у галузі соціології та публічного управління;
 • застосування новітніх форм підготовки кваліфікованих спеціалістів з вищою освітою;
 • забезпечення   розвитку  фахівців   у   галузі  соціології   та   публічного управління;
 • розгалужена система міжнародних академічних обмінів;
 • можливість брати участь у міжнародних грантових проектах;
 • професійний професорсько-викладацький склад кафедри соціології;
 • дружній   колектив    студентів    і    ефективна    система    студентського самоврядування.

 

Кар’єрні перспективи:

 • працевлаштування у органах державної влади та місцевого самоврядування (структурні підрозділи міністерств і відомств, обласних і районних державних адміністрацій, обласних, районних, міських рад, соціальних службах);
 • громадських організаціях та політичних партіях;
 • закладах освіти, мистецтва та культури, туристичних та івентагентствах;
 • аналітичних структурних підрозділах та відділах з громадських зв’язків комерційних підприємств і банківських установ;
 • засобах масової інформації та комунікації;
 • консалтингових та маркетингових фірм;
 • центри медіації, які забезпечують переговорні процеси, оптимізують організацію робіт, ділові та міжособистісні стосунки у колективі та ін.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 054 СОЦІОЛОГІЯ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Освітня програма: СОЦІОЛОГІЯ

Професія соціолога є перспективна, динамічна, спрямована на детальне вивчення суспільства за допомогою спеціальних методів дослідження. Будь-яка організація, фірма або установа, кожен серйозний проект потребує соціологічного супроводу. Соціолог – це професіонал, який вивчає суспільство загалом і закони його розвитку. У своїй практичній діяльності соціологи аналізують функціонування соціальних інститутів, вивчають взаємодію між спільнотами, збирають, аналізують та обробляють інформацію про різні аспекти суспільного життя. За допомогою спеціальних аналітичних інструментів соціологи складають детальну картину розвитку суспільства, розкривають негативні явища і розробляють план щодо стабілізації та поліпшення ситуації, що склалася. Залежно від сфери діяльності соціологи можуть бути маркетологами, аналітиками, технологами та ін. Популярною сферою застосування соціологічного арсеналу є діяльність полстерів (від англ. рollster – фахівець, який готує, проводить масові опитування й аналізує їх результати). Основною метою їх діяльності є вивчення громадської думки та розробка відповідних технологій.

Професійно-орієнтовані дисципліни: Історія соціології; Методологія та програмування соціологічних досліджень; Методи та техніка соціологічних досліджень; Загальнотеоретична соціологія; Соціологія особистості; Гендерна соціологія; Соціологія культури; Соціальна структура суспільства; Соціологія громадської думки; Соціологія політики; Електоральна соціологія.

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) Освітня програма: СОЦІОЛОГІЯ

Освітньо-професійну програму орієнтовано на розвинення соціологічного способу мислення, опису та пояснення соціальної дійсності, формування розуміння закономірностей людської взаємодії та неоднозначності інтерпретацій соціальних явищ, набуття навичок аналітичної роботи із соціальною інформацією. Набуті компетентності можна застосовувати в дослідницькій, управлінській, освітній, медійно-комунікативній, бізнесовій та інших дисциплінарно-професійних сферах. Програма надає право вступу на навчання за третім (науковим) рівнем вищої освіти (освітньо-наукова програма

«Соціологія»). Під час навчання студент здобуває комплексні знання про особистість, соціальні групи, суспільство і людство в їх взаємозв’язку та змінах, набуває навичок із застосування широкого спектра методів збору й аналізу соціологічної інформації, зокрема математико-статистичних методів та спеціалізованого програмного забезпечення, а також сучасних інформаційно- комунікативних технологій для виконання завдань професійної діяльності, опановує сучасні інформаційні системи (комунікативні, пошукові, аналітичні), інші програмні продукти, застосовні в соціологічній діяльності.

Професійно-орієнтовані дисципліни: Методологія соціального пізнання; Соціологія міста; Організація роботи соціологічних служб; Персональний брендинг; Соціологія ризику; Соціальне проектування; Соціальне прогнозування.