Комунальний заклад освіти "Інгулецький ліцей" Дніпропетровської обласної ради"

Права та обов'язки учнів

Учні мають право:

 

§на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

§на користування навчально виробничою, науковою, матеріально технічною, культурно спортивною та лікувально оздоровчою базою навчального закладу;

§на доступ до інформації з усіх галузей знань;

§брати участь у різних видах науково – практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

§брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

§брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

§брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

§на захист від будь яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

§на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

§на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні. 

 

Учні зобовязані:

 

§оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

§дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

§бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

§дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

§брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

§дотримуватися правил особистої гігієни;

§піклуватися про своє здоровя і безпеку свого життя і однокласників;

§дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;

§діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;

§дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);

§дотримуватися ділового стилю одягу;

§займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни. 

 

Учням забороняється:

 

§допускати прояви грубості, вульгарності;

§палити у приміщеннях і на території навчального закладу;

§використовувати петарди;

§вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;

§псувати державне, громадське та особисте майно. 

 

Заохочення і покарання учнів:

 

Учні, які відзначилися у навчанні, праці заохочуються подякою з занесенням до особової справи, Похвальним листом «За відмінні успіхи у навчанні», Похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», цінними подарунками, туристичними путівками тощо. По закінченні школи учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями. За рішенням виконкому для учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень, та переможців олімпіад встановлюються учнівські стипендії.

 

У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:

 

§зауваження вчителя;

§зауваження чи догана директора школи;

§догана директора школи у присутності всіх учнів;

§направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому Законодавством порядку;

§клопотання про позбавлення учня статусу школяра, виключення зі школи. Рішення про позбавлення статусу школяра приймається на загальних зборах колективу з урахуванням думки органів учнівського самоврядування, громадської думки та погодження із відділом у справах сім’ї та молоді. Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники, а в разі притягнення до кримінальної –виключаються зі школи.За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.