Комунальний заклад освіти "Інгулецький ліцей" Дніпропетровської обласної ради"

Запобігання булінгу в шкільному середовищі

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1UCHoLgDULk

 

Що таке булінг?

 

Булінг, згідно визначення CDC (Centers for Disease Control and Prevention), це будь яка агресивна поведінка однієї людини чи групи людей, які не є родичами жертви, що повторюється неодноразово або має очевидні передумови для повторення.


 

Причини булінгу

 

Явища цькування і кібербулінгу мають системну природу. А це значить, що причина явища не в індивідуальних особливостях учасників, а виникає як сума інколи непомітних внесків багатьох людей.

Шкільна політика, толерантне або нейтральне ставлення адміністрації школи, вчителів до прояву агресивних, насильницьких, ворожих дій з боку учнів та поведінка самих вчителів формує загальну атмосферу не тільки учнівського класу, але й усієї школи, визначає внутрішнє життя, тобто соціально –психологічний клімат. Булінгу шкільному середовищі розвивається в ситуації ворожості, конфліктності, страху.

 

 

Булінг може виникати як компенсація за невдачі:

 

§навчанні;
§суспільному житті;
§від тиску та жорстокого поводження батьків чи інших дорослих;
§при недостатній увазі з боку дорослих;
§як крайній засіб, коли учень вичерпав всі інші можливості для задоволення своїх потреб;
§у випадках, коли учні протестують проти певних правил, виражаючи невдоволення, прагнучи зруйнувати дещо в своєму оточенні. Жертвою в ситуації булінгу може стати учень, який відрізняється від інших за будь яким критерієм на думку членів колективу. Булінгу шкільному середовищі може виникати і тоді, коли відбувається боротьба між учнями за вищий статус у груповій ієрархії, задоволення своїх соціальних потреб та як інструмент маніпулювання та контролю учнем свогомікросоціуму.

 

 

 

Цькування вчителя

 

Цькування учнями частіше трапляється у старших класах. Також, у ролі булера можуть виступати окремі батьки чи їх група незалежно від віку учнів. Причиною цькування вчителя є недостатній авторитет та досвід на початку роботи у навчальному закладі, втрата авторитету, особливості контингенту дітей у класі. Коли булером виступає учень (учні), це радше поодинокі випадки гри на публіку серед однолітків, мета такого булінгу «вивести з себе» педагога та спостерігати за його поведінкою, зірвати урок. Систематичної помсти така поведінка не несе. Проявлятись таке може різноманітно: у вигляді анонімних образ, записок, написаних на дошці перед уроком у молодших класах, до вербальних перепалок та фізичного впливу у старших класах. У будь якому разі, таке явище носить спочатку епізодичні характери як випробовування на міцність, його повторення та систематичність залежить від психологічної та педагогічної майстерності вчителя, рідше від рівня компетенції у предметній сфері. Зазвичай, у ролі булера вчителя виступають учні, які також цькують однолітків у класі, намагаючись самоствердитись. Майстерність вчителя та уміння скерувати небажаний ситуативний контакт у іншу площину є шляхом вирішення такої поведінки.

 

У педагогічному колективі

 

Як і у всіх інших колективах, педагогічний колектив працює разом роками, у ньому вилаштовуються такі ж робочі та соціальні зв’язки як і в будь – якому колективі із всіма притаманними рисами службової ієрархії та авторитетності. Цькуванню можуть підлягати як новачки у колективі, так і існуючі співробітники, яких хотять «вижити». Ввиду виробничої можливості уникнення небажаних контактів по горизонтальним звязкам між рівноцінними колегами, булінг у колективі трапляється частіше по вертикальній лінії як приклад, предвзяте ставлення директора, завуча, завідувача, вчителя методиста. Проявом може бути постійна критика, ігнорування, ізоляція, висміювання, плітки, перевірки документації, планів, конспектів занять, відкриті уроки з предвзятим їх обговоренням на нарадах, цілеспрямоване виставлення «невдалого» розкладу занять з чисельними «вікнами», що унеможливлює суміщення з іншим місцем роботи, перевірки вчасної явки на робоче місце, позбавлення премій або відсутність рекомендацій на преміювання тощо.

 

Система соціально  педагогічної діяльності

щодо запобігання булінгу

 

Загальний рівень:

§обізнаність і залученість дорослих.

Рівень школи:

§загальношкільне опитування;

§загальношкільна конференція;

§ефективна супервізія через певний час;

§застосування дискусійних груп з працівників школи;

§формування координаційних груп представників.

На рівні класу:

§впровадження правил класу проти булінгу;

§тематичні зустрічі учнів класу;

§тематичні зустрічі учнів і батьків.

На індивідуальному рівні:

§консультативні бесіди з булерами та їх жертвами;

§ серйозні бесіди з батьками дітей булерів та їх жертв;

§розробка індивідуальних планів втручання.

 

Телефони довіри

 

 

Всеукраїнська дитяча лінія «Телефон довіри» – 0 800 500 21 80

Національна «гаряча лінія» по запобіганню торгівлі людьми – 0 800 500 22 50

Національна «гаряча лінія» з питань насильства та захисту прав дітей –0 800 500 33 50

Цілодобовий телефон довіри з питань допомоги жертвам насилля у сім’ї – 044 451 54 51

Телефон гарячої лінії UNICEF Україна – 044 254 24 50

Телефон гарячої лінії Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – 044 253 75 89

Телефонна «гаряча лінія» Міністерства освіти і науки України – 044 279 35 74

Телефон довіри по ВІЛ/СНІД. Національна лінія – 0 800 500 45 10

Гаряча лінія «Служби розшуку дітей» – 0 800 50 14 14

 

 

Безкоштовно, анонімно, конфіденційно!