Комунальний заклад освіти "Інгулецький ліцей" Дніпропетровської обласної ради"

Методична робота

 

«Учитель повинен усе життя працювати над самовдосконаленням», - писав В.Сухомлинський. Відомо, що лише творчий учитель може сформувати творчу особистість. Тому головним завданням методичного об’єднання є розвиток у кожного вчителя того індивідуального стилю, який характеризує його професійну майстерність як складне соціально-педагогічне явище, що згідно Стандарту базової і повної середньої освіти визначається «… всією структурою особистості вчителя, є синтезом різноманітних його особистісних якостей, наукової освіченості, ідейної спрямованості, фахових знань, умінь і навичок».

Організація методичної роботи та її результативність
 
 
Педагогічний колектив школи протягом останніх 5 років працював над реалізацією обласного науково-методичного проекту "Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства" та науково-методичною проблемою школи «Формування соціально компетентної особистості як активного суб'єкта громадянського суспільства». У контексті науково-методичної роботи реалізується розробка перспективного й поточного планування, яке здійснюється на діагностико-корекційній основі. Одним із напрямків роботи над проблемою є методична робота, яка має таку структуру.
 
 

 
 
Така структура дозволяє залучити більшість педагогічного колективу до творчої співпраці, узгодження методичної думки, сприяє розвитку навичок самостійної роботи вчителя, вихователя з метою безперервного підвищення кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності, формує інтерес до сучасних наукових ідей та вміння проводити самоаналіз й самоконтроль діяльності. Основними формами роботи з кадрами, що сприяють підвищенню методичної майстерності, є семінари- практикуми, психолого-педагогічні семінари, методичні подіуми, методичні оперативки, рекомендації, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.  
 У процесі методичної роботи з педагогічними кадрами широко використовуються нетрадиційні активні та інтерактивні форми роботи: аукціони методичних ідей, ділові ігри, творчі звіти, педради-консиліуми, педрада-методичний день.
 У системі методичної роботи важливу роль відіграє методичний кабінет, у якому зібрано різноманітний методичний матеріал: методичні наробки, посібники, методична література, матеріали з досвіду роботи вчителів, наробки творчої групи з питань роботи над проблемою школи та роботи з батьками. В методичному кабінеті розміщено 2 комп'ютери, принтер, багатофункціональний пристрій, ламінатор, техніка для оформлення матеріалів за євростандартом.
 Однією з форм методичної роботи школи є проведення тижнів педагогічної майстерності, у ході яких педагоги школи презентують власні методичні наробки, діляться досвідом роботи з колегами; тиждень молодого вчителя, вихователя; практичних семінарів для колег району.
    Основними структурними одиницями організації методичної роботи в школі є шкільні методичні об'єднання вчителів початкових класів, суспільно-гуманітарного, природничо-математичного циклів та вихователів. Усі методичні об'єднання школи працюють над власною методичною проблемою, підпорядкованою проблемі, над якою працює школа.
  Плануючи роботу над новим науково-методичним проєктом області «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи»  та шкільної проблеми «Формування самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи» , педагогічний колектив ставить перед собою наступні завдання:
·     здійснювати комплексну реабілітацію дітей, які мають хронічні захворювання органів травлення;
·     сприяти формуванню особистості, готової до самовизначення, саморозвитку;
·     забезпечити реалізацію прав кожного учня на отримання освіти, відповідно до його потреб і можливостей;
·     формувати в учнів школи стійкі пізнавальні інтереси, інформаційну культуру;
·     створити умови для формування здорового способу життя;
·      підвищувати рівень самоосвіти педагогів на основі інноваційних педагогічних технологій.   
Творча група вчителів та вихователів відповідно до плану роботи школи  працює над темою «Формування самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи».
З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників, організувати роботу шкільної  творчої  групи  вчителів(керівники МО, керівник – практичний психолог) і затвердити науково-методичні теми, над якими працюватимуть методичні об’єднання.
1 Початкових класів -"Життєва компетенція здобувачів освіти -  основа розвитку особистості", Петрухіна І.О.
2 Суспільно-гуманітарних дисциплін- " Освітні стратегії та емоційний супровід освітнього процесу як важливий чинник самореалізації особистості", Сергєєва В.Г.
3 Природничо-математичних дисциплін -"Розвиток SТЕМ освіти як засіб підвищення мотивації здобувачів освіти до вивчення предметів природничо-математичного циклу", Лаврентьєва Л.А.
4 Вихователів та класних керівників- " Формування у здобувачів освіти ціннісних життєвих навичок", Малецька О.В.
 З метою цілеспрямованої роботи методичних об’єднань, творчих груп учителів-предметників та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі створити методичну раду і затвердити її у складі: 
 
- Сорокотяга В.В. – заступник директора з навчальної роботи;
- Пілюгіна В.В. – заступник директора з виховної роботи; 
- Рой К.О. - заступник директора з навчально-виховної роботи;
- Сергєєва В.Г. – керівник ШМО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін;
- Петрухіна І.О. – керівник ШМО вчителів початкової школи;
- Лаврентьєва Л.А. – керівник ШМО вчителів природничо-математичних дисциплін; 
- Малецька О.В. – керівник ШМО вихователів та класних керівників