Інгулецький район. Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 5 І-ІІІ ступенів

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ за УКРАЇНСЬКИМ КОМОНЕНТОМ для учнів, які виїхали за кордон

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

НАКАЗ МОН ВІД 21 СЕРПНЯ 2023 Р. № 1022 "ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ, ЯКІ ВИЇХАЛИ З УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ І ЗДОБУВАЮТЬ ОСВІТУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ КРАЇНИ ПЕРЕБУВАННЯ ТА УКРАЇНИ (ЗАРЕЄСТРОВАНО В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 01 ВЕРЕСНЯ 2023 Р. ЗА N 1535/40591)"
НАКАЗ МОН ВІД 18 СЕРПНЯ 2023 Р.  № 1014  "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ВИЇХАЛИ З УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ І ЗДОБУВАЮТЬ ОСВІТУ ОДНОЧАСНО В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ КРАЇНИ ПЕРЕБУВАННЯ ТА УКРАЇНИ"

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-dlya-navchannya-ditej-yaki-viyihali-z-ukrayini-vnaslidok-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-rosijskoyi-federaciyi-i-zdobuvayut-osvitu-odnochasno-v-zakladah-osviti-krayini-perebuvannya-ta-ukrayini

 

НАКАЗ МОН  ВІД 15 ТРАВНЯ 2023 Р. № 563  "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ"

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-okremih-pitan-zdobuttya-osviti-v-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini