Комунальний заклад освіти "Інгулецький ліцей" Дніпропетровської обласної ради"

Поради для середньої школи

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЧИТЕЛЯМ ТА БАТЬКАМ ДЛЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

1. Слід пам'ятати, що лише в умовах твор­чого підходу можливий розвиток здібностей дитини. Будьте захопленими своєю справою, не бійтеся виявляти свої здібності, не пов'я­зані з професійною діяльністю. Намагайтеся підтримувати неординарність та творчість своїх вихованців.

2. Враховуйте в педагогічній діяльності вікові психологічні особливості розвитку пізнавальної та інтелектуальної сфери:

  • у цьому віці логічна пам'ять, а також довільна та опосередкована є провідними. Слід стимулювати розвиток логічної пам'яті. Для дітей запам'ятовувати — означає мисли­ти, встановлювати логічні зв'язки в рамках матеріалу. Дітям необхідно давати завдання, які потребують створення плану усного чи письмового тексту.
  • у роботі враховувати те, що мислення та мовлення взаємопов'язані й розвиток одно­го впливає на розвиток іншого

3. Виявлення здібностей має відбуватися обов'язково і не пізніше 6-7-го

класу.

4. Пам'ятайте, що лише в навчальній діяль­ності формуються здібності. Це відбуваєть­ся за рахунок засвоєння понять, уміння ними оперувати, розвитку логічного та абстрактно­го мислення.